Get Adobe Flash player

เสียงพระธรรมเทศนา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

557740
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
23
151
1454
554500
5891
9078
557740

Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-21 06:41:12

 

อบรมโยม (สำหรับเปิดสถานีวิทยุ) แผ่นที่ ๘๙

โดย พระอาจารย์บรรจง กมโล เป็นองค์บรรยาย

 

            

 

                                          เรื่อง : ควรสร้างกุศล10อย่างก่อนตาย           บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล     

                          กัณฑ์ที่ :   ๑๖๑๙                                   เวลา ๗๕ : ๓๒ นาที

                                     งาน : อบรมโยมในงานศพ                 วันที่ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สถานที่ : ณ.วัดป่าค้อเจริญธรรม             อ.น้ำยืน

 

        

                            เรื่อง : อานิสงส์รักษาศีล             บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                     กัณฑ์ที่ :   ๑๔๘๘              เวลา   ๓๔ : ๕๐ นาที

งาน : อบรมโยมในงานบุญสังฆทาน             วันที่ : 3 กันยายน ๒๕๕๔

สถานที่ :   ณ.วัดป่าภูพลานนกยูง     อ.น้ำยืน 
 

          

                                         เรื่อง : ธรรมานุสติ                   บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                              กัณฑ์ที่ : ๑๕๑๖                 เวลา   ๒๑ : ๕๒   นาที

                       งาน : อบรมโยมในบุญถวายพระพุทธรูป          วันที่ :   ๑๐ กรกฎาคม   ๒๕๕๔

สถานที่ :ณ.วัดป่าแปดอุ้มเจริญธรรม         อ.น้ำยืน

               

                               เรื่อง : ทิ้งทุกข์แต่ไม่ทิ้งธรรม              บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

              กัณฑ์ที่ : ๑๕๗๕                 เวลา ๘๕ : ๓๙ นาที

               งาน : อบรมโยมงานตัดลูกนิมิต               วันที่ : ๓๑ มีนาคม   ๒๕๕๔

สถานที่ : ณ. วัดป่าสุธรรมรังสี           อ.เดชอุดม  
 

              

 

                                                   เรื่อง : ไม่เที่ยง                          บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                 กัณฑ์ที่ : ๓๖๙-๐๒                            เวลา ๓๑ : ๒๖ นาที

                       งาน : อบรมพระเณรในพระอุโบสถ             วันที่ :     ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สถานที่ : ณ.วัดป่าค้อเจริญธรรม         อ.น้ำยืน  

 

              

                      เรื่อง : รีบเร่งเอาบุญก่อนตาย                    บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

       กัณฑ์ที่ : ๑๕๕๓                       เวลา ๕๕:๒๘ นาที

           งาน : อบรมโยมในงานศพ                           วันที่ : ๒๓ พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

สถานที่ : ณ.วัดป่าค้อเจริญธรรม                 อ.น้ำยืน    

 

                  

                             เรื่อง : ฝากศีลฝากธรรม                  บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

               กัณฑ์ที่ :๑๔๖๒                        เวลา ๓๑: ๓๒ นาที

               งาน : อบรมโยมในงานบุญผ้าป่า                  วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

สถานที่ : ณ.วัดป่าโนนสวนเจริญธรรม           อ.บุณฑริก  

 

                

                            เรื่อง : เพียรไว้เพื่อใจเป็นสุข            บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                   กัณฑ์ที่ : ๑๕๔๔                        เวลา   ๘๘:๐๙ นาที

                   งาน : อบรมโยมในงานบุญกฐิน                 วันที่   ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

สถานที่ : ณ.วัดป่าท่าโพธิ์เจริญธรรม         อ.น้ำยืน

 

                

                                      เรื่อง :   มีธรรมะเพื่อละนิวรณ์             บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                   กัณฑ์ที่ : ๑๖๑๒                       เวลา   ๖๑:๓๓ นาที

                             งาน : อบรมโยมจำศีลวันพระ           วันที่ : ๖ กันยายน   ๒๕๕๔

  สถานที่ : ณ.วัดป่าค้อเจริญธรรม           อ.น้ำยืน 

 

                

                                    เรื่อง : ปฏิบัติบูชาแล้วใจได้บุญ            บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

              กัณฑ์ที่ : ๑๕๙๗                           เวลา ๓๖: ๓๐ นาที

                     งาน : อบรมโยมในวันวิสาขะบูชา                  วันที่ : ๑๗ พฤษภาคม   ๒๕๕๔

สถานที่ :   ณ. วัดป่าค้อเจริญธรรม           อ.น้ำยืน 

 

                

                                   เรื่อง : ธรรมะกับพระวินัย                บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                       กัณฑ์ที่ : ๓๗๗ -๐๑                      เวลา   ๓๖ : ๓๑ นาที

             งาน : อบรมพระเณรในพระอุโบสถ             วันที่ : -/ -/ ๒๕๕๐

สถานที่ : ณ.วัดป่าค้อเจริญธรรม              อ.น้ำยืน 

 

                          

                                  เรื่อง : ฝากบุญเป็นทุนให้ชีวิต                     บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                             กัณฑ์ที่ : ๑๕๓๙                                 เวลา   ๓๕: ๑๐ นาที

                                       งาน : อบรมโยมในงานบุญกฐิน                 วันที่ : ๒๕ ตุลาคม     ๒๕๕๔

  สถานที่ : ณ.วัดป่าคำข่าธรรมาราม               อ.น้ำยืน  

                          

                                             เรื่อง : ขัดใจได้ธรรม                    บรรยายโดย พระอาจารย์บรรจง กมโล

                           กัณฑ์ที่ : ๑๕๙๕                           เวลา   ๑๑๐: ๑๑ นาที

                                   งาน : อบรมโยมในงานบุญกฐิน                วันที่ :   __ /พฤศจิกายน     ๒๕๕๔

    สถานที่ : ณ.วัดป่าถ้าน้ำทิพย์              อ.น้ำยืน


Free Hit Counter
.

ข้อมูลวัดสาขาวัดป่าค้อฯ